[Bao Thanh Thiên Hệ Liệt.] Quyển 2 – Chương 5

This gallery contains 1 photo.

Chương 5 Dương Ấu Tường              “Ngươi là… Triển Chiêu!?”                Triển Chiêu cũng đã nhận ra người này, sững sờ một chút, nói:                “Ngươi là… Nhị công tử Quốc Công phủ?”                Bạch … Tiếp tục đọc